BiH ima stabilan bankarski sektor, ali mora primjenjivati novu regulativu

Na ovom skupu, između ostalog, bilo je riječi o primjeni novog Zakona o bankama, implementaciji novina koje je donio Zakon, uticaj Zakona na Banke i klijente, zatim o sukobu interesa i o drugim povezanim temama.

Predsjednik UO Udruženja banaka Dalibor Ćubela izjavio je da je bankarski sektor u BiH stabilan, te da banke ima na raspolaganju 2,2 milijarde KM više od obaveznih rezervi.

Bankarski ekspert Amir Softić rekao je, pak, da BiH ima najgori kreditni rejting u regiji, dok s druge strane u posljednje tri godine bilježi najveći kreditni rast. kao problem naveo je činjenicu da BiH nije primjenila novi regulatorni okvir.

On ističe da naša država u poređenju s regijom, osim Hrvatske, ima najnižu kreditnu stopu. Njen prosjek u 2018. iznosio je 4,95 posto.

Komentariši

%d bloggers like this: