Bihać: Obuka o povećanju energetske efikasnosti objekata

BIHAĆ, 26. oktobra – Jednodnevna obuka „Program finansiranja projekata smanjenja potrošnje energije i korištenja obnoviljivih izvora energije kao mjere energijske efikasnosti u javnom i privatnom sektoru kroz “revolving fond“, namijenjena predstavnicima općina/kantona, javnih objekata, komunalnih preduzeća, te malih i srednjih preduzeća održana je danas u Bihaću.

Predstavljeni su uslovi za dobijanje sredstava na javnom pozivu revolving fonda i projekt „Zeleni
ekonomski razvoj“. S ciljem povećanja energijske ekasnosti objekata i korištenja obnovljivih izvora energije u javnom i privatnom sektoru, u sklopu projekta „Zeleni ekonomski razvoj“ koji realizuje Razvojni program Ujedinjenih nacija,a finansira Vlada Švedske, organizirali su obuku na kojoj su predstavljeni uslovi za dobijanje sredstava na Javnom pozivu Revolving fonda. Riječ je o kreditnom zaduženju povoljnim
uslovima za programe energetske efikasnosti.

Kako kažu,u Fondu za zaštitu okoliša FBiH,proizvod je povoljan, nema kamatnu stopu, a grejs period je godinu dana. Ukupni period povrata kredita je 7 godina. „Moram reći da do sada,a i u prethodnim godinama,radionice su pokazale dosta veliki interes naših
krajnjih korisnika za ovaj finansijski mehanizam, s tim da se radi o kreditnom zaduženju, tu je malo teže odnosno sporije odlučivanje krajnjih korisnika za apliciranje, odnosno uzimanje kredita od strane Fonda za zaštitu okoliša“, kazala je Jasmina Kafedžić iz Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

„Cilj ovog projekta je promocija i ono što je ključno primjena mjera energetske efikasnosti, kako u javnom, tako i u privatnom sektoru i zbog toga smo danas, za ova skup pozvali predstavnike privatnog i javnog sektora, želeći im u prvom redu objasniti proceduru i uslove povlačenja sredstava koja su na raspolaganju koja su u okviru ovog Revolving fonda“, dodaje Darko Tišma, tehnički organizator.

Projekt „Zeleni ekonomski razvoj“ realizuje se od 2013. godine u oba entiteta BiH. Uspostavom ovog finansijskog mehanizma stvara se mogućnost značajnog promicanja energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u javnom i privatnom sektoru.

„Već nekoliko godina realizujemo zajedno sa našom tehničkom podrškom edukacije.Uvijek je dobar
odaziv i ideja je da ljudima približimo ovu oblast, da dostignu nova znanja, dobiju informacije kako da
konkurišu na sredstva Revolving fonda“, kazala je Danijela Kardaš, asistent na projektu „Zeleni ekonomski
razvoj“.

Jednodnevne obuke se organiziraju u svrhu osposobljavanja zainteresiranih korisnika i aplikanata
sredstava putem javnih poziva iz Revolving fonda.

(RTVUSK.ba)

Komentariši

%d bloggers like this: