Connect with us

Religija

Čovječe, umorilo te je dugo putovanje, pa zašto se malo ne bi odmorio u ramazanskoj ”hladovini”

Piše: dr. Atia Adlan / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Nije li zanimljivo vidjeti veliku i opću radost muslimana povodom dolaska mubarek mjeseca ramazana? Ta radost preplavljuje i prožima odrasle i djecu, učenjake, pobožnjake i velike grješnike. Zašto se ne zaustavimo i ne razmislimo o ovom fenomenu, kojem prolazak stoljeća samo povećava sjaj i ljepotu, i pokušamo dokučiti njegove tajne i istražiti njegove dubine?

Možda će nam to pomoći u razumijevanju prirode Šerijata i odnosa između njega i ljudske prirode, a možda ćemo, ako u tome uspijemo, pronaći način da maksimiziramo korist od mubarek mjeseca ramazana i da iz njega izađemo sa najboljim i najukusnijim plodovima.

Možda nećeš osjetiti prolazak i brzinu voza ako si ograničio svoj pogled na voz i zarobio ga između njegovih strana. Ali ako pogledaš kroz jedan od njegovih prozora i vidiš drveće i kuće kako prolaze unatrag u utrci koja ne prestaje, shvatit ćeš, idući na svoje odredište i ostavljajući sve što prođeš iza sebe, da si ti, prijatelju moj, putnik kao ja i kao svi koje vidiš oko sebe, i tvoje stanje u potpunosti odgovara kur'anskom opisu: ”Ti ćeš, o čovječe, koji se mnogo trudiš, trud svoj pred Gospodarom svojim naći.” (El-Inšikak, 6.)

Putnik koji trpi teškoće i opasnosti na svom putovanju mora, s vremena na vrijeme, imati odmor, i iz tog razloga ti je uzvišeni Šerijat postavio “stanice” na tvom dugom putu na koje ćeš svratiti da se osvježiš, da baciš ”smeće” koje si nakupio tokom putovanja, da se opskrbiš potrepštinama za nastavak putovanja i da obnoviš energiju koja ti je potrebna da ideš naprijed. Ove redovne ”stanice” na putu su zapravo ramazan koji te očekuje svake godine. Da li si sad shvatio tajnu svoje urođene sreće i zadovoljstva zbog ramazana?

Priroda čovjeka – koji ide bez zaustavljanja od svoje kolijevke do svoga kabura – je zapravo priroda tog putnika na svom mukotrpnom putovanju, a budući da je Milostivi Koji je stvorio čovjeka isti Milostivi Koji čovjeka poučava Kur'anu, kao što je Uzvišeni Allah, rekao: ”Milostivi, poučava Kur'anu, stvara čovjeka.” (Er-Rahman, 1.-3.), prirodno je da zakon Milostivog bude u skladu sa prirodom čovjeka. I kao dio ove univerzalne istine, dolazi ramazan odazivajući se potrebama ljudskog bića koje uvijek putuje i koje teži za odmorom i rahatlukom. To je tajna i izvor spomenute sreće. To je razlog koji nas sve pokreće, a da to i ne osjećamo, da se silno radujemo mubarek ramazanu, uprkos teškoćama posta i teškoćama noćnog bdijenja zbog namaza i učenja Kur'ana.

Ne propusti priliku i ne nastavljaj putovanje bez poputbine

I ako spoznaš i shvatiš zašto se raduješ ramazanu, onda nipošto ne čini gluposti prema samom sebi zbog kojih ćeš se kasnije kajati i pasti u očaj. Ne propusti priliku da odeš bez opskrbe i da nastaviš svoj put praznih ruku. Ne propusti priliku da se oslobodiš i riješiš prljavštine  traženjem oprosta ujutro, uveče i pred zoru, da obnoviš energiju učenjem Kur'ana tokom noći i na kraju dana, i da reanimiraš i oživiš svoje srce skrušenim dovama Milostivom Allahu. I nipošto ne dozvoli da ti zafali opskrba bogobojaznosti i takvaluka, jer je to najbolja opskrba i poputbina, i jer je ramazanski post propisan samo kako bismo sakupili plodove bogobojaznosti.

Postač možda ne osjeća kako njegov post ulijeva bogobojaznost u njegovo srce i možda neće moći shvatiti tajnu toga, ali možemo uočiti neke ”rukavce” ili ”pritoke” iz kojih se komponente bogobojaznosti ulijevaju u srce postača.

Naprimjer, postač je sâm sa sobom i daleko od očiju ljudi, ali ga i pored toga njegova duša ne može nagovoriti da pokvari svoj post gutljajem vode koja gasi žeđ ili zalogajem ukusne hrane koji će utoliti glad. Zašto? Zato što zna da ga Allah vidi. I to je ”pritoka” koja prati postača u svakom trenutku i uz svako njegovo djelo.

Druga ”pritoka” je ”pritoka” potpune pokornosti, kojoj je musliman sklon u toku ramazana, jer mu je Allah zabranio neke stvari koje u osnovi, mimo ramazana, nisu zabranjene, i odredio tačno vrijeme te zabrane, pa se postač suzdržava i poštuje zabrane cijeli taj mjesec, tako da je potpuna pokornost Allahu postala njegovo prirodno i neodvojivo svojstvo.

Što se tiče treće ”pritoke”, ona izvire i teče između dva suprotstavljena dijela: tijela i duše, kada post smanjuje pritisak tijela i dominaciju materije, da bi se duša uzdigla i da bi se požuda stišala i povukla. To su te tri ”pritoke” koje u srce postača ulijevaju glavne komponente bogobojaznosti (takvaluka).

Teren je pripremljen za tebe, samo naprijed!

Zar ne osjećaš u ramazanu lahkoću u obavljanju ibadeta? Zar ne osjećaš duhovnost i skrušenost srca? Jesi li se ikada zapitao zašto i kako dolazi do ovog osjećaja?

To može biti zbog efekta i utjecaja posta na odnos tijela i duše, na način koji smanjuje pritisak tijela i njegovo sputavanje duše, a može biti i zbog noćnog namaza koji, ukrašen učenjem Kur'ana, istigfarom i dovama, čisti i uzdiže dušu. Sve ovo je istina, ali ipak postoji osjećaj da pored ovih voljnih i zaslužnih razloga postoje i kosmički uzroci, pa šta bi oni mogli biti?

Zar si zaboravio da je ramazan vrijeme koje je počašćeno objavom Kur'ana? I zar si zaboravio da u svojoj nutrini sadrži noć u kojoj je objavljen Kur'an i u kojoj silaze meleki po naredbi Milostivog? Ako se tome doda da su u njemu šejtani okovani, pa njihovo došaptavanje postaje sve slabije, i da su vrata Džehennema zaključana, a vrata Dženneta se širom otvaraju, onda je očekivani rezultat svega toga da je to Božanska kosmička priprema za Njegove robove koji su se odazvali svome Gospodaru, pokorili Mu se i pokajnički vratili.

A što se tiče nagrade, ona glasi: ”A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kada Me zamoli.” (El-Bekara, 186.)

Dakle, tvoja nagrada u ramazanu je uslišana dova, zato ustraj u dovi u ramazanu i nauči kako da se približiš svome Gospodaru hvalom i zahvalom, i nauči kako da zategneš ”konce” svog srca sa poniznošću i skrušenošću, sve dok tvoja dova ne izađe kao strijela koja izlazi iz zategnutog luka. Molim Allaha da primi sve naše ibadete i da usliša sve naše dove u ramazanu. Amin!

saff.ba

Religija

Allah nam ne uskraćuje Svoje blagodati osim kada tražimo ono što nije dobro za nas

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Mnogi ljudi ne shvataju da je i atom strpljenja i zadovoljstva Allahovom odredbom jedno od djela srca koje može prevagnuti nad dobrim djelima ostalih organa makar ona bila poput brda. Jer, funkcija vage na Sudnjem danu je vaganje dobrih djela (njihovog kvaliteta), a ne njihovo brojanje (ne njihovo mnoštvo).

Znaj da je tvoje zadovoljstvo Allahom i Njegovom odredbom, uvjet Njegovog zadovoljstva tobom. Jahja ibn Muaz, rekao je: ”Ako nisi zadovoljan Allahom i Njegovom odredbom, kako onda možeš tražiti da On bude zadovoljan tobom?!”

Znaj, kad bi ti se otkrio veo nevidljivog (gajb), ne bi izabrao ništa osim onoga što je za tebe izabrao Onaj Koji jedini poznaje nevidljivo. Koliko ti se dobroga desilo a ti si mrzio da ti se to desi, jer nisi odmah u tome prepoznao dobro.

Abdullah ibn Omer, govorio je: ”Čovjek je želio Allahov izbor i Allah je izabrao za njega, pa se čovjek naljutio na svoga Gospodara. Nedugo zatim, shvatio je da je ishod onoga što mu je Allah odredio i odabrao, bio dobar za njega.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Čovjek mrzi dvije stvari: mrzi smrt, a smrt je za vjernika bolja od smutnje (fitne), i mrzi malo imetka, a za malo imetka slijedi manji i lakši obračun (na Sudnjem danu).” (Ahmed)

El-Rafi'i je rekao: ”Allah nam ne uskraćuje Svoju blagodat osim kada tražimo ono što nije za nas.” Koliko nas ovo razumije?!

Allahova milost se ne ogleda nužno u bijegu i izbavljenju od nevolje, jer nekada u nevolji može biti Allahova milost, kao što u obilju može biti Allahova kazna.

Istinska milost je da nas Allah poštedi kazne zbog naših grijeha, kao što su meleki rekli u svojoj dovi za vjernike: ”I poštedi ih kazne zbog ružnih djela, jer koga Ti toga dana poštediš kazne zbog ružnih djela – Ti si mu se smilovao, a to će, zaista, veliki uspjeh biti!” (Gafir, 9.)

Sufjan ibn Ujejne je govorio: ”Nekada je za čovjeka bolje ono što mrzi od onoga što voli. Jer ga ono što mrzi podstiče na upućivanje dove Allahu, a ono što voli zavarava ga i udaljava od dove.”

Iskreni vjernik ne uvjetuje i ne zahtijeva od svoga Gospodara, niti ga uzrujava i ljuti Allahova odredba. Jer, možda je za njega propast u onome što on voli, a da to i ne zna. I on svoj izbor ne pretpostavlja Allahovom izboru, već moli Allaha da ga učini potpuno zadovoljnim i smirenim Allahovim izborom i odredbom.

Prenosi se od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Čudim se slučaju vjernika. Allah mu nije odredio ništa, a da to nije dobro za njega.” (Ahmed)

Vrhunac Allahovih darova čovjeku nije u sreći, jer je to privremen i prolazan osjećaj, već prije u zadovoljstvu, kao što je Uzvišeni Allah rekao Svome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: ”A Gospodar tvoj će tebi, sigurno, dati, pa ćeš zadovoljan biti!” (Ed-Duha, 5.)

Pa, ako Allah strpljive nagrađuje bez računa, šta onda misliš kakva je i kolika Njegova nagrada za one koji su zadovoljni Allahovom odredbom?! A onaj ko je zadovoljan Allahom i Njegovom odredbom, Allah će ga nagraditi tako što će biti zadovoljan njime.

Milostivi Allahu, pokaži nam Svoju mudrost u svim događajima da znamo da se u Tvojoj odredbi krije samo dobro za nas! Amin!

saff.ba

Nastavi čitati

Religija

Supruga je temelj kuće, kakva supruga takav temelj

Supruga je temelj kuće, kakva supruga takav temelj..
Ukoliko muž ne poštuje i ne cijeni njen doprinos u braku i bračnoj zajednici, neka očekuje da će taj temelj godinama da slabi i popušta dok se sve ne obruši.
Isto tako, ako supruga ne cjeni mužev doprinos zajednici, onda neka ne očekuje da će on nju poštovati.
Brate, kada ti čašu iz kuhinje donese, upamti to radi iz ljubavi, a kamoli kad ti ručak skuha, usisa, djecu okupa, spremi, zadovolji te..
Djevojko, sestro, kada on donese platu kući ne popije je, on nije mlakonja po kojem trebaš gaziti već mušakračina! Ako te nije udario, prevario, ostavljao samu, ne znači da je neko po kome možeš hirove istresati ili ga varati kretenima!
Damir Mašić,pisac
Nastavi čitati

Religija

Šta je ljubav?

Šta je ljubav?
Ljubav nije jedna, ima ih mnogo! Svaka od njih ima poseban utjecaj na čovjekovu dušu, srce i njegov razum. Glavni zadatak ljubavi je da voli, ali ona zna i da boli, trpi, pati. Ljubav nekad mora biti strpljiva, jaka, plačna, šutljiva, usamljena…
Čudna je ljubav!
Hatidža, r.a., i njen suprug Muhammed, a.s., osjetili su potpunu i apsolutnu ljubav! Živjeli su je punih 25 godina! Znate li šta je su oni jedno drugom bili? Samo Ljubav! Poslanik, a.s., za svoju Hatidzu je rekao:”Ona je moja ljubav i moj život!” I kad je umrla, nastavio ju je voljeti svim srcem i nikad nije prestao! Sve ga je podsjećalo na Hatidzu: komšinice njihove, rodice, siromasi koji su im dolazili, poznanici, stvari, nakit, glasovi, primjeri ljubavi drugih bracnih parova. Zbog nje se ljutio, zbog nje se prepirao, zbog nje se smijao.
Hatidzu je spustio u kabur ali je njihova ljubav ostala u njegovom srcu.
Asija, r.a., i njen muž, egipatski faraon. Bože moj, njena ljubav nije bila kao Hatidzina. Ni blizu! Njena ljubav je čekala, patila, šutjela. Muž koji je bio nasilnik, ubica, bogohulnik, i kao takav, nije joj mogao pružiti ljubav koja je trebala njenom vjerničkom srcu. Zato je bila usamljena, svoju vjeru u Allaha je krila i tajila. To je bila njena jedina i najveca ljubav, ona joj je davala snagu. Ali ce Asija osjetiti pravu ljubav kao i Hatidza, tek u Dzennetu!
Merjem, r.a., opet bijaše sama. Nije imala dobrog niti lošeg muža. Ali je bila toliko ispunjena čistoćom, da je njena čista duša bila ljubav koja ju je održavala na životu. Međutim, Allah nije dozvolio da bude sama, usamljena.
Podari joj Isaā, a.s., sina, čistog, plemenitog, poslanikom ga učini.
Svoju ljubav trošila je u podizanju i odgoju sina. Ima li jače ljubavi od ljubavi između majke i djeteta? Merjem čista je pokazala da nema. Ali opet, kao ni Asija, nije osjetila muževu ljubav! Merjem kao i Asija, čekat će svoj trenutak u Kući vječnosti! Tada će vječno biti voljene, kao i svi oni parovi koji nisu osjetili pravu i iskrenu ljubav na ovom svijetu.
Prof. Saudin Cokoja
Nastavi čitati

Najčitanije