Jučer u Sarajevu klanjana dženaza cazinjaninu, književniku Hazimu Akmadžiću


Jučer je u šezdeset četvrtoj godini na ahiret  preselio književnik, cazinjanin Hazim Akmadžić. Ukupan je u Sarajevu na groblju Vlakovo.

Svoju prvu knjigu, zbirku poezije “Grijeh pjesme”, objavio je 1973.

Za roman “Mimar” proglašen je najboljim autorom 2002. godine u BiH od strane Poslovne zajednice izdavača i knjižara BiH. Djela su mu prevođena na francuski, njemački, engleski i turski jezik. Neke njegove knjige su obavezna lektira u osnovnim školama u BiH.

Bio je član Društva pisaca Bosne i Hercegovine.

Grijeh pjesme”, poezija, 1973.
“Dječak i ptica”, radio-drama,1980.
“Usamljeno pročelje”, poezija,1981.
“Zarobljeni vjetar”, radio-drama, 1982.
“Prijatelji”, radio-drama, 1982
“Tiše, probudit ćeš Ivana”, tv-drama, 1983.
“Gola slika”, poezija, 1988.
“U zemlju ukopan”, poezija,1990.
“Zelene beretke”, publicistika, 1993.
“Zelene beretke”, dokumentarni tv-film, 1993.
“Mors mortis”, priče, 1997.
“Kristalni predak”, poezija, 1997.
“Izabrane pjesme”, poezija, 1998.
“Zločin je zaboraviti zločin”, publicistika, (sa Zilhadom Ključaninom) 1998.
“Tajna dvorske lude”, pozorišna predstava, 1998.
“Mislio sam da je mjesec žut”, roman, 1999.
“Tajna dvorske lude”, roman, 2000.
“Mala enciklopedija”, priređivač, 2000.
“Soneti”, poezija, 2001.
“Mimar”, roman, 2002.
“Gazi Husrev beg”, roman, 2005.
“Gazi Isa-beg” (roman) 2007.

Neka mu Uzvišeni Allah podari lijepi Džennet.

Komentariši

%d bloggers like this: