Kako se ponašati, šta činiti u stanju teškoće, problema, neizvjesnosti?

0 Komentar
Kako se ponašati, šta činiti u stanju teškoće, problema, neizvjesnosti?
Predivan savjet, u gore spomenutim stanjima, Uzvišeni Allah je dao poslaniku Svome, Musau, a.s., i njegovom bratu Harunu, a.s. A ko može bolje i ljepše da savjetuje i upućuje, nego Allah!?
Naime, kad su trebali da krenu u susret oholom faraonu, koji je širio strah i nepravdu, Allah, dž.š., ih savjetuje riječima:””Idite ti i brat tvoj, sa dokazima Mojim, i NEKA SAM VAM JA UVIJEK NA PAMETI. Idite faraonu, on se doista osilio” (Taha, 42-43).
Odnosno, Allah Uzvišeni ih savjetuje, da prilikom odlaska na opasno mjesto i prilikom susreta sa opasnim i pokvarenim čovjekom, kakav je bio faraon egiptaski, On, Uzvišeni Allah, bude IM STALNO NA UMU, NA PAMETI, TO JEST, DA GA STALNO SPOMINJU, ZIKR ČINE!
Jer, ako budu tako postupali, Allah im obečava sljedeće:”Ne bojte se! – reče ON – “Ja sam s vama, Ja sve čujem i vidim.” (Taha, 46)
A zar ima veća i bolja podrška od one, kad je Allah sa tobom, kad u vezi tebe i tvoga stanja, sve vidi i čuje, prati i pazi te! (a On, subhaneh, uvijek čuje i vidi)
Zato, kad god budete u problemima, teškoćama, susret pun neizvjesnosti, straha, samo Allaha mnogo spominjite, zikr činite, pa će Allah biti sa vama, na vaša će srca spustiti smirenost i vas zaštiti!
To je Njegovo obećanje
prof. Saudin Cokoja

Pogledajte i ove članke

Ostavi komentar

Portal grada Cazina