Iz Javnog preduzeća Ceste FBiH za Faktor je rečeno kako oni svake godine ulažu značajan novac za poboljšanje cesta na području USK, ali da im kod realizacije pojedinih projekata veliki problem prestavlja rješavanje imovinsko-pravnih odnosi.

– Javno preduzeće Ceste FBiH na području Unsko-sanskog kantona upravlja mrežom od oko 420 kilometara i svake godine ulaže značajna sredstva za poboljšanje cestovne infrastrukture na području ovog kontona. Izuzev dijela dionica M15 Kamičak – Ključ i M14 Krnjeuša – Bosanski Petrovac, koje su dijelom izvedene na nivou makadama, za ostale cestovne pravce možemo reći da su u zadovoljavajućem stanju – rekli su nam.

Dodaju kako se svake godine ulaže u sanaciju kolovoza, rekonstrukcije raskrsnica, izgradnju pješačkih staza, sanacije klizišta…

– Kroz Projekat modernizacije cesta u Federaciji BiH, od 2019. godine pokrenuta su četri velika projekta na području USK koja imaju za cilj poboljšanje sigurnosti učesnika u prometu. Na dionici M15 Kamičak – Ključ, poddionica Crljeni – Zgon, u 2022. godini je završena rekonstrukcija ceste u dužini od osam kilometara, vrijednosti 5,4 miliona KM.

Završena je izgradnja trake za spora vozila na cesti M5, prijevoj Lanište, dužine pet kilometara, vrijednosti radova cirka 6.000.000 KM. U toku je izgradnja trake za spora vozila na cesti M5, prijevoj Ripački klanac, dužine pet kilomeatra. Vrijednost ugovora je cirka 6,6 mil KM – navode iz JP Ceste FBiH.

Kažu da je urađen veći dio radova na ispravljanju osovine ceste M5, ulaz u Bihać (Devijacija put AVNOJ-a), a preostali dio radova je u zastoju zbog nemogućnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

– Navedena četiri projekta su dio Programa modernizacije cesta u Federaciji BiH koji se finansira iz međunarodnih kredita. U planu su i drugi projekti za koje su u toku aktivnosti na izradi projektne dokumentacije i ishodovanju potrebnih saglasnosti.

Otežana okolnost za realizaciju projekata je komplicirano rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Za primjer ćemo uzeti cestu M5 – ulaz u Bihać (Devijacija put AVNOJ-a), gdje su radovi u zastoju nekoliko godina zbog nemogućnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa – kažu u Cestama FBiH.