Na sjednici NSRS usvojeni zaključi: Traži se pokretanje postupka za isporučivanje posmrtnih ostataka ratnog zločinca i izgradnja njegove biste

Sjednica Narodne skupštine RS održana je jučer na kojoj su usvojeni zaključci vladajuće većine kojima se zadužuje Vlada da sa radnom grupom analizira prijedloge boračkih organizacija, saveza i udruženja i predloži rješenje za poboljšanje statusa boračkih kategorija.
Od 69 prisutnih poslanika zaključke je podržalo 47, protiv niko, dok su 22 bila suzdržana.

Jučer se razmatralo o jednoj tački koja je bila na dnevnom redu, a to je razmatranje stanja u oblasti boračko–invalidske zaštite sa osvrtom na izmjene i dopune Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS – prijedlog Klubova poslanika SDS, PDP, DNS, Poslaničke grupe SPS i samostalnih poslanika Krste Jandrića i Budimira Balabana.

Kako je navedeno zaključima, potrebno je da se poboljšanje odnosi isključivo na stvarne borce, a ne za one koji to nisu i pod sumnjivim okolnostima su stekli status.

Bilo je i zaključaka koji nisu usvojeni, a koje su predložili poslanici opozicije, a koji predviđaju donošenje uredbe o boračkom dodatku koji ne smije biti manji od pet KM po mjesecu učešća u zoni borbenih dejstava.

Od Vlade RS se traži da izvrši uplatu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje za borce starije od 65 godina, koji time mogu ispuniti uslov za ostvarivanje prava na penziju.

Narodna skupština traži od Vlade RS-a da sprovede aktivnosti na utvrđivanju broja socijalno ugroženih boraca starijih od 60 godina, te da ih materijalno obezbijedi, računajući i socijalno najugroženije borce mlađe od 60 godina za koje je već ažurirana socijalna karta.

Usvojeni su i zaključci poslanika PDP-a Perice Bundala o pokretanju postupka za isporučivanje posmrtnih ostataka “narodnog heroja” Milana Tepića iz Hrvatske, kao i izradu njegove biste u Banjaluci.

Narodna skupština RS zadužuje Vladu RS da u saradnji sa Vladom Republike Srbije pokrene postupak za isporučivanje posmrtnih ostataka ‘narodnog heroja’ Milana Tepića od strane Republike Hrvatske.

Narodna skupština RS zadužuje Vladu RS da u saradnji sa Gradom Banjaluka pokrene postupak izrade i postavljanja Spomen obilježja – biste ‘narodnom heroju’ Milanu Tepiću u Banjaluci.

Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“.

source

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.