Najavljeno, odobreno: Izetbegoviću, Čoviću i Špiriću bit će isplaćeno po 30.000 KM

Zajednička komisija za administrativne poslove Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) danas je održala dvije sjednice nakon višemjesečne blokade.

Primljen je k znanju Šestomjesečni izvještaj o izvršenju budžeta PSBiH za period od 1. 1. do 30. 6. 2021. godine.

Usvojena je i Projekcija budžeta za PSBiH za 2022. godinu.

Primljen je k znanju Izvještaj o finansijskoj reviziji PSBiH za 2020. godinu, kao i Plan preduzimanja korektivnih radnji prema preporukama Kancelarije za reviziju institucija BiH u Izvještaju o obavljenoj finansijskoj reviziji za 2020. godinu.
Usvojen je Finansijski plan i program Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

Zajednička komisija dala je saglasnosti na Odluku o politici nulte tolerancije prema djelima seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja po osnovu pola i na Politiku nulte tolerancije prema djelima seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja po osnovu pola.

Zajednička komisija verifikovala je rješenja koja je donio Kolegijum ili predsjedavajući Zajedničke komisije u skladu sa važećim aktima i propisima, a odnose se na statusna pitanja poslanika i delegata PSBiH. Iako to nije navedeno u saopćenju danas su u ovoj tački odobrene i visoke otpremnine delegatima Doma naroda PS BiH Bakiru Izetbegoviću, Draganu Čoviću i Nikoli Špiriću u visini po skoro 30.000 KM. I Lazar Prodanović (SNSD) je napunio 1. marta 65 godina ali nije poznato da li je njegovo rješenje pripremljeno i odobreno na sjednici. Izetbegović je ranije najavio da će svoju otpremninu dati u humanitarne svrhe, dok se Čović i Špirić nisu izjašnjavali. Ono što je interesantno je da ne postoji mogućnost odricanja od ove otpremnine, a nema podrške ni da se one smanje. Također riječ je o penziji na dan jer su sva trojica nastavili sa obavljanjem svojih funkcija.

Na drugoj sjednici primljen je k znanju Devetomjesečni izvještaj o izvršenju budžeta PSBiH za period od 1. 1. do 30. 6. 2021. godine.

Zajednička komisija nije podržala delegatsku inicijativu Zlatka Miletića, broj: 02-50-6-1698/21 od 6. 9. 2021. godine.

Zajednička komisija usvojila je Prijedlog izvještaja o radu Zajedničke komisije za administrativne poslove za period od 1. 1. do 31. 12. 2021. godine. Usvojen je i Orijentacioni radni plan Zajedničke komisije za administrativne poslove
za 2022. godinu.

Zajednička komisija verifikovala je i rješenja koja je donio Kolegijum ili predsjedavajući Zajedničke komisije u skladu sa važećim aktima i propisima, a odnose se na statusna pitanja poslanika i delegata PSBiH.

NAP

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.