OŠ “Cazin I” u humanitarnoj akciji za Ammara i Davuda

Na Dan međusobnog pomaganja, 26.10.2018.godine ucenici šestih razreda OŠ”Cazin I” su se pridružili Humanitarnoj akciji za Ammara i Davuda,prodajom kolača i pri tom skupili 2.290,10 KM. Ovoj akciji su poseban doprinos dali učenici VI-2 razreda kojima su podršku pružili i učenici VI-1 i VI-4.

JU OŠ” Cazin I” će i narednom periodu u kontinuitetu podržavati ne samo ovu humanitarnu akciju nego i sve druge akcije. U tom smislu škola će nesebično uključiti i staviti na raspolaganje sve svoje resurse i kapacitete kako bi ova i sve slične humanitarne akcije ispunile svoj cilj i postigle što bolje rezultate. U ovakvim akcijama težimo da kod učenica i učenika, ali i zaposlenika gajimo i snažno podupiremo duh solidarnosti i brige za svakog ko se sticajem bilo kakvih okolnosti nađe u stanju potrebe za tuđom pomoći i solidarnošću. Sigurni smo da će se ovakvim pristupom i podrškom postići i posebni odgojni ciljevi što jedna od temeljnih zadaća osnovne škole.

Komentariši

%d bloggers like this: