Poziv na uvid i javnu raspravu

Gradsko vijeće Cazin na svojoj redovnoj XIV sjednici održanoj 26.12.2018 godine, donijelo je Odluku o usvajanju Nacrta izmjena i dopuna Regulacionog plana „Hasan Brkić – Mala Lisa i Mala privreda – Havin Most, Cazin – sjever  (broj: 01/GV-05-14373/18 od 31.12.2018 godine) te Odluku o usvajanju Nacrta izmjena i dopuna Zoning plana „Alinac“ u Cazinu, (broj: 01/GV-05-14372/18 od 31.12.2018 godine).

Uvid u  Nacrt izmjena i dopuna Regulacionog plana „Hasan Brkić – Mala Lisa i Mala privreda – Havin Most, Cazin – sjever i Nacrt izmjena te dopunu Zoning plana „Alinac“ u Cazinu, može se izvršiti u prostorijama Službe za urbanizam i zaštitu okoliša svaki radni dan od 12 h – 14 h,  soba broj 7–a počev od 07.01.2019 godine zaključno sa 18.01.2019 godine. Više informacija o pozivu na uvid i javnu raspravu možete pogledati OVDJE.

 

Komentariši

%d bloggers like this: