Spriječiti nezakonito povećanje cijena: Maslac na policama 24,45 KM/kg, a kod distributera 13,50 KM/kg! Marža je 60 do 70 posto!

Inspekcijski nadzor nad formiranjem cijena i marži pojedinih osnovnih životnih namirnica i drugih proizvoda vrši se primjenom Odluke o izmjeni Odluke o propisivanju mjera neposredne…

View More Spriječiti nezakonito povećanje cijena: Maslac na policama 24,45 KM/kg, a kod distributera 13,50 KM/kg! Marža je 60 do 70 posto!