Dolaskom na čelo Ministarstva obrazovanja Almin Hopovac uspio vratiti obrazovanje u središte interesa Vlade USK-a

U posljednjih godinu i pol dana odnos Vlade Unsko-sanskog kantona prema politici obrazovanja drastično se promijenio. Na navedeno ukazuju činjenice i same odluke, kako Vlade…

View More Dolaskom na čelo Ministarstva obrazovanja Almin Hopovac uspio vratiti obrazovanje u središte interesa Vlade USK-a