Nekadašnji ponos Krajine: Muzej koji čuva sjećanje na Prvo zasjedanje AVNOJ-a posjećivalo je 100.000 ljudi godišnje, a od 90-ih godina…

Nakon oslobađanja Bihaća i proglašenja Bihaćke Republike, 26. i 27. novembra 1942. godine u tom gradu održano je Prvo zasjedanje Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije…

Opširnije... Nekadašnji ponos Krajine: Muzej koji čuva sjećanje na Prvo zasjedanje AVNOJ-a posjećivalo je 100.000 ljudi godišnje, a od 90-ih godina…