U USK planiraju iz budžeta isplatiti pomoć za državne službenike, hoće li izuzeti ministre i zastupnike?

Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić istakao je spremnost da se rebalansom kantonalnog budžeta za 2022. godinu planira i novac za jednokratnu novčanu pomoć za sve…

View More U USK planiraju iz budžeta isplatiti pomoć za državne službenike, hoće li izuzeti ministre i zastupnike?