Grad Cazin kandidovan za takmičenje u kampanji ‘Šampioni zaštite prirode, BiH Green Awards’ 2022.

Kao i prošle godine, u kategoriji lokalnih zajednica, Grad Cazin je kandidovan za natjecanje u kampanji “'Šampioni zaštite prirode, BiH Green Awards’ 2022. Ovom kampanjom…

Opširnije... Grad Cazin kandidovan za takmičenje u kampanji ‘Šampioni zaštite prirode, BiH Green Awards’ 2022.