U Cazinu u protekla 24 sata 4 požara, zabilježena i saobraćajna nesreća

Prema redovnom izvještaju Službe za civilnu zaštitu Grada Cazin o događanjima na području grada, jutros u 07:00 sati izmjerena je temperatura od -8°C, dok je vodostaj Mutnice 87,00 cm.

Policijska stanica Cazin je imala dvije intervencije.

Javni red i mir 1 – 15:00 ul.25.novembar, drsko ponašanje jednog lica prema drugom licu.
Saobr.nezgode 1 – 14:45 mag.put M 4.2 naselje Šepići, učestvovala 2 mot.vozila, manja mat.šteta bez povrijeđ.lica

Vatrogasna služba je imala 4 intervencije:

14:30-16:00 Štur.Platnica, požar niskog rastinja
21:10-22:00 Skokovi, požar niskog rastinja,
21:45-23:00, Liskovac, požar niskog rastinja,
23:00-00:15 Banda,Nišan-Liskovac, požar niskog rastinja

Pomoć u Hitnoj službi Doma zdravlja Cazin zatražilo je u proteklom periodu 57 pacijenata, a sanitet je korišten dva puta.

Podružnica “Elektrodistribucije” Bihać PJD Cazin obavještava kupce da dana 14.03.2022 . nije planiran prekid isporuke električne energije.

Podružnica “Elektrodistribucije” Bihać PJD Cazin obavještava kupce da dana 15. i 16.03.2022 . doći do prekida isporuke električne energije za trafopodručja:
Od 06:00 do 06:30 sati trafopodručja: Ratkovac 1 i 2, Ćoralići 3, Pjanići 1 i 2, Krndija 1 i 2,
Gornji Nadarevići, Krivajski Puškari 1 i 2, Krivaja 1 i 2, Hirkići, Lulići, Hamulići, Porčići, Tržačka
Platnica 1 i 2, Donja Barska Kožar, Kovačevići 1, 2 i 3 Hasanagići, GSM Nuhanovići, Hajder,
Murići, Čajići Vodovod, Čajići 1 i 2, Farma Mokreš 1 i 3, Straža, Trstovac, Farma Prkos,
Gradina-Čardak, Crpilište Mutnik, Prkos, Muranovići, Separacija Liđan, Betonara Vrelo,
Dehidratorska Vrelo, Vrelo. Ćoralići 2, Ćoralići Križ 1 i 2, Poslovna zona Kapići, Gornji Ćoralići,
SE Cazin 1, Ćoralić 1 Križ, TPP,  Gornji Kapići, Pekara Kapići, Lojićka 2 i Mlin, Mutnik 1 i 2,
Hušići, Begove Kafane, Hušići, Rajak i Raz

Na graničnim prelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.