Udes Staše Košarca koštao 12.000 KM, uposlenici se častili hotelom s 5 zvjezdica!

Iznos od 60.000 KM za reprezentaciju nije bio dovoljan, pa su prekoračili limit. Najmanje 5 osoba neosnovano zaposleno po ugovoru o djelu

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH kojim upravlja kadar SNSD-a Staša Košarac bilo je podvrgnuto državnom revizijom, a novom izvještaju Ureda za reviziju ukazano je i na neosnovano trošenje javnog novca.

Piše: A. DUČIĆ

Revizori podsjećaju da su odlukom Vijeća ministara BiH o načinu i postupku ostvarivanja prava uposlenih u institucijama BiH na naknadu za službeno putovanje definirane kategorije smještaja koje su na raspolaganju uposlenim koji se upućuju na službeno putovanje, shodno njihovom statusu.

– Na testiranom uzorku putnih naloga uočeno je kako su u pojedinim slučajevima uposleni, koji u skladu sa svojim statusom na to nemaju pravo, koristili hotelski smještaj kategorije ‘’5’’ zvjezdica. Citiranom Odlukom utvrđeno je kako pravo na korištenje istog imaju isključivo članovi Predsjedništva BiH, predsjedatelj, ministri i zamjenici ministara u Vijeću ministara BiH, kao i njihovo osobno osiguranje te članovi kolegija domova Parlamentarne skupštine BiH – naveli su revizori.

Nadalje, izdaci za materijal i usluge za održavanje vozila su s 31.12.2021. godine evidentirani u iznosu od 46.351 KM, što je za 7.512 KM više u odnosu na prethodnu godinu.

– Do povećanja je došlo zbog izvanrednog kvara uslijed prometne nezgode na automobilu koje se koristi za prijevoz ministra čiji je popravak iznosio oko 12.000 KM. Trošak popravka naplaćen je od osiguravajuće kuće. Najveći udio u ostvarenim troškovima materijala i usluga za održavanje vozila se odnosi na spomenuto vozilo (32.430 KM uključujući i spomenutih cca 12.000 KM naplaćenih od osiguravajuće kuće). Imajući u vidu kako su troškovi održavanja ovog vozila i prethodnih godina bili visoki te kako su u Izvješćima o reviziji Ministarstva iz prethodnih godina dane preporuke koje su ukazivale na potrebu racionalizacije navedenih troškova, evidentno je da do iste nije došlo. Ministarstvo je za 2021. godinu planiralo nabavu pet službenih vozila iz sredstava proračuna i prihoda od prodaje četiri službena vozila, u koje je uključeno i predmetno vozilo. Međutim, s obzirom na činjenicu kako proračun za 2021. godinu nije usvojen, kupovina službenih vozila nije realizirana, a ulaganja u vozilo su i pored upitne ekonomske opravdanosti ipak nastavljena – navode revizori.

Pravilnikom o korištenju sredstava za reprezentaciju, Ministarstvu je utvrđen maksimalni godišnji iznos sredstava za reprezentaciju u iznosu od 60.000 KM. Uvidom u glavnu knjigu Ministarstva, ustanovljeno je kako je za ove namjene tokom 2021. godine utrošeno 62.370 KM, čime je za 2.370 KM prekoračen dozvoljeni godišnji limit.

Ministarstvo navedeno prekoračenje obrazlaže time što su planirane radne aktivnosti u 2020. godini uslijed pandemije koronavirusa u velikoj mjeri otkazane te prenesene u 2021. godinu, zbog čega je došlo do povećanog obima aktivnosti u samom Ministarstvu čime su uvećani troškovi reprezentacije. Ipak, smatramo neprihvatljivom praksu trošenja ovih sredstava iznad limita propisanog pravilnikom Vijeća ministara BiH.

Izdaci na temelju ugovora o djelu u 2021. godini su realizirani u neto iznosu od 122.232 KM, što je za 20.358 KM više nego u prethodnoj godini.

– Tokom godine, putem ugovora o djelu bilo je angažirano ukupno 27 izvršitelja. Planirani proračun za ove namjene iznosio je 106.000 KM. Ministarstvo je i u 2021. godini angažiralo osobe putem ugovora o djelu za poslove koji se nalaze u opisu poslova postojećih radnih mjesta (najmanje pet osoba) te za poslove koji nisu sistematizirani. Predmet ugovora nije određeni posao, odnosno konkretna zaokružena cjelina koja za rezultat ima određeni proizvod, a poslovi nisu privremenog karaktera već je angažiranje vršeno u kontinuitetu tijekom cijele godine pa se kao takvi ne mogu smatrati ugovorima o djelu jer nemaju karakter ugovora o djelu. Angažiranje na temelju ugovora o djelu konstantno je prisutno u dužem vremenskom razdoblju i pored preporuka danih u ranijem period – zaključuju revizori.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.