USK bi vodio pronatalitetnu politiku, ali dugove za socijalu ne isplaćuje

0 Komentar

Vlada Unsko-sanskog kantona će ove godine osigurati značajna davanja za socijalne kategorije, a najveća izdvajanja planirana su za porodiljske naknade i dječje doplatke.

Za naknade porodiljama predvidjeli smo 1,4 miliona maraka, a za dječji dohodak planirali smo 90.000 maraka. Na ovaj način nastavljamo započetu pronatalitetnu i politiku podrške porodicama u skladu sa trenutnim mogućnostima”, izjavio je Muris Halkić, ministar zdravstva i socijalne politike USK.

On je također potvrdio da će Vlada pokušati da, u skladu s finansijskim mogućnostima, izmiri dio dugovanja iz ranijih godina za neisplaćene porodiljske naknade, a ovaj dug iznosi oko pet miliona maraka.

Mogu samo konstatovati kako su ova dugovanja naslijeđena, da su veoma velika i da smo u značajnom problemu. Na nama je da se suočimo s tim i da pokušamo naći adekvatno rješenje kako bismo ih makar djelimično izmirili”, kazao je Halkić.

Inače, isplata dječjeg dodatka u Unsko-sanskom kantonu počela je tek prošle godine, a zanimljivo je kako je ovaj kanton jedan od četiri u Federaciji BiH gdje ranije nije isplaćivana ova zakonska prinadležnost, iako je to regulisano višim, federalnim zakonodavstvom.

Tokom prošle godine na visinu dječjeg dodatka uticala je pandemija virusa korona i smanjen priliv finansijskih sredstava u budžet, tako da je on iznosio 26 maraka po djetetu i isplaćivan je jednom mjesečno.

Primjera radi, visina ovih primanja u Sarajevskom kantonu je 49 maraka po djetetu. Zakonom je regulisano da dodatak mogu ostvariti djeca do navršene 15. godine koja imaju prebivalište u Unsko-sanskom kantonu i redovno pohađaju nastavu.

Također, kada je riječ o kriterijumima isplate, ovom zakonskom prinadležnošću obuhvaćene su porodice s ograničenim prihodima, dok jedino djeca kod koje je utvrđen invaliditet u procentu višem od 90 posto ostvaruju ovo pravo bez obzira na mjesečne prihode porodice.

Inače, ukupna dugovanja Vlade USK prema socijalnim kategorijama iznose oko 10,5 miliona maraka.

NAP

Pogledajte i ove članke

Ostavi komentar

Portal grada Cazina