USK kreće u obnovu škola

0 Komentar

Za rekonstrukciju i obnovu škola u ovoj godini Vlada USK je planirala, a Skupština odobrila, sredstava od tri miliona KM.

Iznos je oko koji bi trebao omogućiti manje i veće građevinske zahvate na obrazovnim ustanovama gdje su uočena najveća oštećenja i dotrajalost.

Sada je važno da se prije svega pruži podrška školama gdje je neophodna hitna rekonstrukcija, poput škole u Vrnograču koja je pretrpjela velika oštećenja kao posljedica potresa u Hrvatskoj.

Novac je osiguran i čeka se završetak procedure izbora firme koja će raditi na obnovi. I prije potresa škola je zahtijevala popravke, te je u nekoliko navrata urađena sanacija koja se uglavnom ogledala u zamjeni stolarije, ali i uređenju školskog dvorišta.

NAP

Pogledajte i ove članke

Ostavi komentar

Portal grada Cazina