Zasjedala Vlada USK, evo koje su odluke usvojene

0 Komentar
U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona, kojom je, po ovlaštenju premijera, predsjedavao Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova.
Članovi Vlade USK razmatrali su i prihvatili Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Lječilište ,,Gata” Bihać za 2020. godinu i Izvještaj o radu Komisije za koncesije Unsko-sanskog kantona za 2020. godinu .
Na prijedlog Almina Hopovca, ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta usvojena je: Odluka o rasporedu sredstava za rekonstrukciju i investiciono održavanje za ustanove iz nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 1. 708 570 KM; Program utroška sredstava za nabavku stalnih sredstava u obliku prava i studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektovanja za 2021. godinu iz nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u iznosu od 326 189 KM; Program utroška sredstava – transferi za izdavačku djelatnost u 2021. godini te Program utroška sredstava tekućeg granta za mlade i to 30% sredstava namijenjenih za implementaciju Strategije prema mladima i akcione planove u iznosu od 45 000 KM.
Usvojena je i Odluka o nabavci građevina za ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja za 2021. Godinu, shodno odobrenim sredstvima u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu u iznosu od 484.290 KM.
Iz resora Ministarstva za pitanja boraca i RVI članovi Vlade USK dali su saglasnost na Pravilnik o kriterijima, uslovima postupku za odobravanje jednokratne novčane pomoći članovima boračkih kategorija, Program utroška sredstava tekućih grantova drugim nivoima vlasti i fondovima te Program utroška sredstava – tekući transferi pojedincima.
Pravilnikom o kriterijima, uslovima i postupku za odobravanje jednokratne novčane pomoći članovima branilačkih kategorija utvrđeni su kriteriji, uslovi i postupak za odobravanje jednokratne novčane pomoći članovima branilačkih kategorija. Budžetom Ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida, za ovu namjenu, planirano je : za pomoć u liječenju i lijekovima boračkih kategorija, planirana su sredstva u iznosu od 300.000 KM, za pomoć za školovanje socijalno ugroženih, planirana su sredstva u iznosu od 45.000 KM i za pomoć socijalno ugroženim članovima boračkih populacija sredstva u iznosu od 100.000 KM.
Program utroška sredstava tekućih grantova drugim nivoima vlasti i fondovima odnosi se na sredstva planirana Budžetom Ministarstva za pitanja boraca i RVI po obavezama sukladno odredbama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u ukupnom iznosu od 1.114.000 KM a Program utroška sredstava tekući transferi pojedincima planiran je u ukupnom iznosu od 945.000 KM.
Cazin.ba

Pogledajte i ove članke

Ostavi komentar

Portal grada Cazina