Zatraženo obilježavanje službenih vozila u BiH uz jasne oznake kome pripadaju

0 Komentar

Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović podnio je inicijativu da se propiše označavanje službenih vozila naljepnicom ili na drugi odgovarajući način, kako bi se znalo da je riječ o službenom vozilu i kako bi se znalo kojoj instituciji pripada.Magazinović je zatražio da se Vijeće ministara BiH obaveže da u roku od 30 dana donese dopunu Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u Institucijama Bosne i Hercegovine, a sve u svrhu sprečavanja njihove zloupotrebe.

“Tragom sve češćih primjedbi građana, medijskim izvještajima o zloupotrebi službenih vozila, ali i informacijama iz samih institucija, nameće se potreba sprečavanja nepravilnosti u korištenju automobila u vlasništvu Institucija Bosne i Hercegovine. Čest je slučaj da uposlenici državnih institucija koriste ova vozila u privatne svrhe, u vrijeme godišnjih odmora, za porodične potrebe i sl. Nerijetko se dešava i da se davanjem prava na korištenje službenog vozila ‘kupuje naklonost’ u okviru pojedinih institucija”, stoji u obrazloženju inicijative.

Pravilnik je, prema navodima u obrazloženju, potrebno dopuniti na način da službena vozila Institucija BiH budu vidno i jasno označena kako bi učesnicima u saobraćaju, kao i građanima, bilo jasno i vidljivo da je riječ o službenom vozilu.

“Osim sprečavanja zloupotreba, ovakva odluka Vijeća ministara BiH bi za cilj imala povećanje povjerenja građana, zaštitila bi se budžetska sredstva, te poslala poruka i svim drugim nivoima vlasti da se odluče na isti korak”, navodi se u obrazloženju zastupnika Saše Magazinovića.

Izvor : Klix

Pogledajte i ove članke

Ostavi komentar

Portal grada Cazina