Prije 30 godina zločinci su ubili šest sinova i supruga Have Tatarević: Kad sam vidjela da su mrtvi, znala sam da više nema života…

Senad (1961.), Sejad (1963.), Nihad (1968.), Zilhad (1969.), Zijad (1972.) i Nishad (1974.) iz Zecova kraj Prijedora, zajedno sa babom Muharemom (1939.), odvedeni su sa…

View More Prije 30 godina zločinci su ubili šest sinova i supruga Have Tatarević: Kad sam vidjela da su mrtvi, znala sam da više nema života…