Gradska vodovodna preduzeća u USK-u u teškoj situaciji, moguće poskupljenje vode

Direktori gradskih i općinskih vodovodnih preduzeća u Unsko-sanskom kantonu (USK) upozorili su na velike probleme u poslovanju, koji su uslovljeni poskupljenjem električne energije za 20 posto, ogromnim povećanjem cijena repromaterijala, ali i iseljavanjem stanovništva.

-Na primjer u sušnom periodu, mi smo prinuđeni pumpati vodu iz Sanice. To se radi na nadmorskoj visini od 600 metara, sa izuzetno jakim pumpama koje su veliki potrošači električne energije. Prema sadašnjem ugovoru, mi bismo recimo do 20. maja morali dostaviti plan za juni, a sve to je za nas nemoguće – kazala je direktorica Komunalnog d.o.o. Bosanski Petrovac Nada Repija.

Na problem poskupljenja električne energije ukazao je i direktor Vodovoda i kanalizacije Sanski Most Mensur Islamović.

-Mi imamo zaista jedan specifičan problem, budući da smo prema Zakonu o javnim nabavkama raspisali javni poziv, na koji nam se Elektrodistribucija nije javila. To je opravdano navodnom poslovnom odlukom o neprijavljivanju na pozive određeno vrijeme. Ja bih rekao da oni u suštini znaju da imaju monopol u snabdijevanju električnom energijom i da se jednostavno nisu htjeli prijaviti budući da znaju da nema drugog dobavljača. Rezultat toga je da bismo mi za prvih šest dana ove godine, umjesto dosadašnjih 2.300, trebali platiti račun od 9. 600 KM – dodao je Islamović.

Rečeno je i kako je repromaterijal za održavanje vodovodnih postrojenja poskupio više od 300 posto, a posebno je izdvojen problem smanjenja potrošača, odnosno iseljenja stanovništva iz ovog dijela Bosne i Hercegovine.

-Uspješno poslujemo samo kada se naši vodomjeri vrte, ili da budem konkretniji kada imamo veći broj savjesnih potrošača. Samo u Bihaću je prestalo raditi 6.000 vodomjera u odnosu na neke prethodne godine, a slična situacija je i u drugim gradovima i općinama. Naši prihodi su drastično pali iseljavanjem stanovništva, slabljenjem privrede i ogromnim aktuelnim poskupljenjima, dok je o rashodima zbog starosti vodovodnih sistema suvišno govoriti – riječi su direktora Javnog preduzeća “Vodovod” Bihać Mirsada Merdanića.

Gradska i općinska vodovodna preduzeća će zbog svega navedenog morati tražiti pomoć osnivača, u vidu subvencioniranja određenih kubika vode i održavanja vodovodnih sistema, što je potvrdio i direktor Vodovoda i kanalizacije Velika Kladuša Esad Čović.

Naglašeno je da se krajnji potrošači – građani samo na takav način mogu donekle poštediti eventualnog značajnijeg poskupljenja i cijene vode.

FENA

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.