Objavljen konkurs za stipendiranje redovnih studenata sa područja grada Cazina

Na osnovu člana 37.stav 2. Odluke o izvršenju Budžeta grad Cazin za 2022. godinu („Službene novine grada Cazin“, broj: 1/20) i člana 15 stav 7. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Cazin broj: 01/GN- 34- 2067 /22 od 09.02.2022. godine, Komisija za dodjelu stipendija  raspisuje:

K  O  N  K  U  R  S

za dodjelu stipendija redovnim studentima

za akademsku 2021/2022.godinu

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti  na visokoškolskim ustanovama u BiH, čiji je osnivač Federacija BiH, Republika Srpska i Brčko Distrikt, prvog ciklusa studija na akademskim studijskim programima za sticanje diplome akademskog prvog ciklusa studija  u trajanju tri studijske godine – 180 ECTS bodova ili četiri godine – 240 ECTS bodova, odnosno 360 ETS bodova u programskim studijama čiji ciklus traje više od četiri godine i nije postdiplomskog karaktera, državljani su Bosne i Hercegovine s prebivalištem na području Grada Cazin.

Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom podnosi se na obrascu Prijave na Javni konkurs za dodjelu stipendije.

Kompletan tekst konkursa možete vidjeti i preuzeti OVDJE!

Pravilnik za dodjelu stipendija možete vidjeti i preuzeti OVDJE!

Prijavu na Konkurs mozete vidjeti i preuzeti OVDJE!

Prijavni obrazac i izjavu možete preuzeti OVDJE!

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.