Schmidtovo ušutkivanje “Ostalih”: Preko 100 hiljada Bosanaca i Hercegovaca, Jevreja i Roma nema pravo da se kandiduje za (pot)predsjednika Federacije i da imenuje premijera i ministre u Vladi FBiH!

Bosanci i Hercegovci, Jevreji i Romi, po oktroiranom Ustavu Christiana Schmidta,  ne vrijede koliko i konstitutivni narodi. Preko stotinu hiljada građana Federacije BiH nema pravo…

Opširnije... Schmidtovo ušutkivanje “Ostalih”: Preko 100 hiljada Bosanaca i Hercegovaca, Jevreja i Roma nema pravo da se kandiduje za (pot)predsjednika Federacije i da imenuje premijera i ministre u Vladi FBiH!