Objavljena karta ruskih teorija: ‘Ovako Poljska, Mađarska i Rumunjska žele podijeliti Ukrajinu!‘

Rusi bilježe napredovanja, ali nema raspada fleksibilne ukrajinske borbene linije Deseti tjedan aktualnog ratovanja u Ukrajini obilježilo je daljnje rusko fokusiranje snaga. Naime, iako itekako…

View More Objavljena karta ruskih teorija: ‘Ovako Poljska, Mađarska i Rumunjska žele podijeliti Ukrajinu!‘