Upozorenje: Prespavali smo 20 godina, sve probosanske snage moraju zajedno sjesti i dogovoriti strateške interese

Prizivali smo 15 godina međunarodni intervencionizam. Naivno smo očekivali da Zapad želi urediti ovu zemlju u skladu s univerzalnim civilizacijskim principima na koje se sam…

View More Upozorenje: Prespavali smo 20 godina, sve probosanske snage moraju zajedno sjesti i dogovoriti strateške interese