Connect with us

USK

Vlada FBiH nije uplatila sredstva: Učenici od 1. do 5. razreda u USK ostali bez obećanih besplatnih udžbenika

Učenici osnovnih škola na području Unsko-sanskog kantona, uzrasta od prvog do petog razreda, ostaće ove školske godine bez besplatnih udžbenika koje je, prema ranijem dogovoru, trebala finansirati Vlada Federacije BiH. U Tuzlanskom kantonu dio učenika umjesto novih udžbenika, dobio je polovne i neupotrebljive. I iz TK tvrde da Vlada FBiH nije uplatila obećani novac.
“Naša vlada se opredijelila za nabavku udžbenika od šestog do devetog razreda, koji su skuplji i da budemo sigurni da će oni biti nabavljeni. Međutim, federalna Vlada nije nam doznačila obećana sredstva za kupovinu udžbenika učenicima nižih razreda, a to su opravdali tehničkom greškom”, kazao je za Nezavisne Edvin Alijanović, ministar obrazovanja u Vladi USK.

Prema njegovim riječima, iz Vlade FBiH stiglo je naknadno opravdanje da bi za pomenuta sredstva trebalo izvršiti rebalans budžeta, što je, opet, kaže, komplikovana i dugotrajna procedura koja bi oduzela dosta vremena. Alijanović je ovom prilikom istakao kako će Vlada USK realizirati svoja ranija obećanja, te da će za učenike od šestog do devetog razreda biti nabavljeni potrebni udžbenici koje će oni dobiti u svojim školama.

Sve ovo je izazvalo negodovanje i ogorčenje kada su u pitanju roditelji učenika, s obzirom na to da će biti izloženi neplaniranim i ne tako malim troškovima.

U međuvremenu, u mnogim školama na području USK nastala situacija se pokušava riješiti razmjenom starih udžbenika, dok je općina Bosanski Petrovac izdvojila sredstva za kupovinu udžbenika učenicima prvih razreda.

“Postavili smo na internet stranicu naše škole obavijest da roditelji čiji su učenici prošle godine dobili besplatne udžbenike od prvog do petog razreda, ukoliko mogu, donesu sačuvane udžbenike kako bismo ih podijelili djeci. Za sada je odziv dosta dobar”, kaže Sanjin Bećirović, direktor Osnovne škole Harmani u Bihaću.

U TK neupotrebljivi udžbenici
U Tuzli je došlo do podjele udžbenika, ali su neki učenici dobili potpuno neupotrebljive jer su radne svekse već popunjenje. Ministar je poručio kako će odgovorni snositi posljedice.

„Početkom nove školske godine pojavili se određeni problemi koji su eksponirani na društvenim mrežama, a radi se o tome da su škole pojedinim učenicima podijelili ispisani udžbenik. To su udžbenici koji se dopunjavaju, i u tom kontekstu želim kazati da su to propusti škola. Škole su imale obavezu da u skladu sa uputstvom, Ministarstvu dostave potrebne količine, kako bismo mogli nabaviti udžbenike. Jedan broj škola, ukupno njih petnaest, nije postupilo u skladu sa uputstvom i tako je nastao problem“, kazao je Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK.

Poručio je da će Ministarstvo “poduzeti mjere prema onima koji su napravili ovaj propust, a učenicima će se naručiti novi udžbenici”. U pitanju su radni udžbenici od prvog do četvrtog razreda u kojima se dopisuju određeni zadaci (npr. Moja matematika – radni udžbenik, Moja početnica – radni udžbenik…).Za razliku od ranijih godina, ove školske godine učenici će dobiti udžbenike za Engleski jezik i Vjeronauke, te radne sveske koji se nalaze na spisku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Radne sveske koje nemaju odgovarajuće odobrenje u skladu sa Zakonom o izdavačkoj djelatnosti neće se koristiti u ovoj školskoj godini i prema školama je upućen dopis da nastavnici ne traže kupovinu radnih sveski.

Udžbenici koje će učenici nasljeđivati od prošle generacije samo su oni u koje se ne dopisuje i za koje su školske komisije utvrdile da se mogu koristiti. Time su napravljene znatne uštede što je stvorilo prostor da se ove godine nabave udžbenici koji nisu bili predmet prošlogodišnje nabavke.

„Kada je u pitanju Federalno ministarstvo obrazovanja koji su kazali da će osigurati sredstva od prvog do petog da se nabave svi udžbenici, istini za volju ja moram kazati javnosti da do sada ni marka nije uplaćena na naš račun. Odnosno dobili smo informaciju da je donesena neka odluka ali sredstva nisu operativna”, istakao je ministar Omerović.

Iz Ministarstva obrazovanja i nauke TK apeluju na roditelje da ne kupuju udžbenike i radne sveske i da će se krajem ove sedmice ili početkom naredne udžbenici i radne sveske distribuirati školama.

Optužbe iz Naše stranke
“Neka se ministar Omerović prestane kriti iza pojedinih direktora škola i prizna krivicu za propust koji je djeci i roditeljima u TK potvrdio da u školu idu samo zato što moraju, a da sistem obrazovanja ni na koji način ne brine o njihovoj budućnosti”, kažu iz Naše stranke.

Kao dokaz izgovorenom navode odluku odluku Vlade TK od 29. augusta kojom su sredstava za nabavku udžbenika planirana budžetom preraspodijeljena na angažovanje firmi za obezbjeđenje školskih objekata.

“Istovremeno se za tu namjenu od direktora škola traži sklapanje direktnih ugovora s firmama koje su povezane ili u vlasništvu političkih predstavnika. Jedna od tih firmi je već potpisala ugovor s Osnovnom školom Lukavac grad. Direktore se gura u nezakonite i netrasparentne javne nabavke”, tvrde iz Naše stranke.

Iz Naše stranke su zatražili da Vlada TK prioritetno poništi odluku o preraspodjeli sredstava i odmah izvrši nabavku i distribuciju udžbenika za sve učenike osnovnih škola Tuzlanskog kantona, prenosi N1.

USK

Ustavni sud FBiH proglasio neustavnim Abdićev budžet, ali će se nastaviti primjenjivati

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine utvrdio je da je neustavan budžet Općine Velika Kladuša, kojeg je proglasio načelnik Fikret Abdić. No ovaj budžet će se nastaviti primjenjivati do kraja fiskalne godine. 

Apelaciju Ustavnom sudu za preispitivanje donošenja Abdićevog budžeta uputio je premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić, na zahtjev većine vijećnika Velike Kladuše. Ovo je zatraženo jer je Općinsko vijeće Velike Kladuše usvojilo budžet ove općine za ovu godinu, ali je Abdić odbio da ga objavi u Službenom listu Velike Kladuše i potom je naknadno donio “svoj” budžet. Razlog tome je što Abdić ne priznaje novu većinu u Općinskom vijeću Velike Kladuše u kojoj nema njegove Laburističke stranke, te ne priznaje izbor Bisenije Mušedinović (SDA) za predjsedavajuću ovog vijeća.

Ustavni sud FBiH, iako je proglasio neustavnim budžet koji je donio Abdić, neustavnim je proglasio i budžet kojeg je usvojilo Općinsko vijeće jer on nije objavljen u Službenom glasniku.

 

Nadalje, Ustavni sud FBiH se u svojoj presudi osvrnuo i na pitanje izbora Mušedinović koje se desilo početkom godine, a nakon što je nadležnost predsjedavajućeg, poslije smrti predsjedavajućeg Admila Mulalića, preuzela zamjenica predsjedavajućeg Emina Ćehić iz Laburističke stranke.

Ustavni sud FBiH osporava to što je Abdić tražio preispitivanje odluke Općinskog vijeća o izboru Mušedinović, ali je stava i da je Općinsko vijeće trebalo preispitati tu odluku.

U međuvremenu, protiv Abdića je podignuta optužnica zbog zloupotrebe položaja, na osnovu tužbi vijećnika nove većine. On je, nakon dvije odgode, za nekoliko dana treba izjasniti o krivnji.

Povodom presude Ustavnog suda oglasila je i aktuelna većina u Općinskom vijeću koja je djelomično zadovoljna presudom.

– Radi velikokladuške javnosti dužni smo iznijeti stav povodom presude Ustavnog suda FBiH na koju čekamo punih pola godine i pojasniti njenu suštinu, znajući da će ista postati predmet različitih tumačenja i manipulacija.

Prije svega ističemo da presudom nismo u potpunosti zadovoljni, ali jesmo njenim najvećim dijelom, te je, kao legalisti, u potpunosti poštujemo.

Sud je utvrdio da su budžet Općine Velika Kladuša i Odluka o izvršenju budžeta, koje je proglasio načelnik, doneseni suprotno Ustavu Federacije BiH. Međutim, sud je utvrdio i da su budžet i Odluka o izvršenju Budžeta, koje je donijelo Općinsko vijeće, također doneseni suprotno Ustavu Federacije BiH iz razloga što, po nalogu Općinskog načelnika, nisu objavljeni u Službenom glasniku i samim tim nisu stupili na snagu – navedeno je u saopćenju pozicije koje je prenije i Mušedinović na svom Facebook profilu.

– Sud je također zauzeo stav da je zamjenica predsjedavajućeg Općinskog vijeća Emina Ćehić bez valjanog pravnog osnova preuzela nadležnost predsjedavajućeg vijeća nakon smrti gospodina Admila Mulalića. U presudi se navodi da se smrt predsjedavajućeg kao konačna činjenica ne može podvoditi pod poslovničku odredbu o odsutnosti ili spriječenosti predsjedavajućeg koja je moguća iz brojnih razloga (službeno putovanje, bolovanje i slično) nakon čega isti nastavlja da obavlja funkciju na koju je izabran. “Zamjenica predsjedavajućeg je bila dužna u ovoj situaciji sazvati sjednicu Općinskog vijeća na kojoj bi se izvršio izbor novog Predsjedavajućeg”, zaključuje sud.

Podsjećamo da Emina Ćehić ne samo da nije zakazala takvu sjednicu nego je u više navrata odbijala da na dnevni red stavi tačku o izboru novog predsjedavajućeg vijeća (uključujući i 4. oktobra 2021., odnosno na prvoj sjednici nakon smrti bivšeg predsjedavajućeg) – istakla je pozicija.

U saopćenju su naveli da Ustavni sud dalje ističe da je nesporno pravo općinskog načelnika da traži preispitivanje odluka Općinskog vijeća koje je dužno da iste razmotri.

– Međutim, kada je u pitanju zahtjev za preispitivanje odluka (o imenovanju komisije za izbor i imenovanje i predsjedavajuće vijeća), sud je utvrdio da načelnikov zahtjev ne sadrži navode i činjenice koje ukazuju da odluke čije se preispitivanje traži mogu dovesti do “nepopravljive štete” po interese ili imovinu lokalne zajednice, niti je naveo razloge koji su propisani Statutom Općine. “U tom smislu Ustavni sud Federacije smatra da Zahtjev za preispitivanje odluka od strane Općinskog načelnika može da predstavlja i način za odugovlačenje izbora novog Predsjedavajućeg Općinskog vijeća i preuzimanje po automatizmu nadležnosti predsjedavajućeg od strane zamjenice predsjedavajućeg”, zaključuje sud – pojasnili su iz većine u Općinskom vijeću.

Ustavni sud u presudi konstatuje da Općinsko vijeće nije preispitalo svoje odluke o izboru Komisije za izbor i imenovanje i predsjedavajuće vijeća iako mu je to bila dužnost prema Statutu Općine.

– Međutim, ovdje je bitno napomenuti da Općinsko vijeće nije preispitalo svoje odluke jer je dobilo mišljenje kantonalnog i federalnog ministarstva pravde da to nije potrebno, što sud nije konstatovao. Ipak, Sud ne spori da novoizabrana predsjedavajuća zakazuje sjednice i da Općinsko vijeće funkcioniše, odnosno ima kvalifikovanu većinu za odlučivanje. Nigdje u presudi se ne navodi da sjednice vijeća nemaju legitimitet niti da postoje problemi u odnosima pozicije i opozicije. Sud potvrđuje da se međusobni odnosi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika ne zasnivaju na principima međusobnog uvažavanja i saradnje. Dakle, za sud je nesporno da postoji legitimno Općinsko vijeće kao organ vlasti – istakli su iz pozicije.

Ustavni sud FBiH je u svojoj presudi donio i prijelazno rješenje, “isključivo imajući u vidu interes građana Općine Velika Kladuša”. Po tom privremenom rješenju se budžet za ovu godinu i Odluka o izvršenju budžeta, iako doneseni suprotno Ustavu, imaju primjenjivati do kraja fiskalne godine.

– “Pritom je cijenio i vremenski period, odnosno trajanje tekuće, te fiskalne godine, te činjenicu da postoji pozitivna pretpostavka da su budžetska sredstva dobrim dijelom već realizovana i da pred općinskim načelnikom i Općinskim vijećem stoji obaveza usvajanja budžeta za 2024. godinu”, stoji u obrazloženju suda.

Još jednom ističući da poštujemo odluku suda, moramo sa žaljenjem konstatovati da je sud propustio donijeti i prijelaznu mjeru kojom bi se osiguralo da se budžet za 2024. godinu i prateća Odluka o izvršavanju budžeta donesu u skladu sa Ustavom FBiH, a znajući iz iskustva da općinski načelnik neće poštovati ni ovu, kao ni ranije sudske odluke, te da će pokušati da opstruira donošenje odluka od strane vijeća na isti način kako je to radio i u proteklom periodu – upozorili su vijećnici nove većine.

Nastavi čitati

USK

Pada li Vlada USK i hoće li Trojka iskoristiti neslaganja između SDA i NES-a?

Već nakon osam mjeseci od formiranja moguća je rekonstrukcija Vlade Unsko-sanskog kantona. Naime, opozicija je dobila priliku za sastavljanje nove vlade usljed pogoršanih odnosa između NES-a i SDA kao vladajućih stranaka u ovom kantonu, saznaje Klix.ba.

Kantonalni zvaničnici ove dvije stranke jučer su imali sastanak na kojem je SDA od NES-a zahtijevala da joj se ustupi više pozicija nego što je to prvobitno dogovoreno.

Razlog zbog kojeg je SDA to zatražila jeste što sada ima više kantonalnih zastupnika nego NES. Brojčana promjena u korist SDA desila se nakon što su NES napustila dva zastupnika.

Međutim, NES nije voljan da udovolji SDA i to je naznačeno na jučerašnjem sastanku. Pukotine u odnosima ove dvije stranke nastoji iskoristiti Trojka (SDP, NiP i NS kao opozicione stranke).

Kako saznajemo, ove stranke već rade na formiranju nove kantonalne vlasti i moguće je da aktuelna vlada s premijerom Mustafom Ružnićem (NES) bude smijenjena do početka sljedeće sedmice. Ono što još nije poznato jeste da li će SDP, NiP i NS formirati vlast sa SDA ili sa NES-om. Osim spomenutih stranaka, vlast u USK čine DF i SBiH.

Nastavi čitati

USK

U četiri kantona porodilje primaju oko 1.000 KM mjesečno, ministar Halkić: ‘Nemamo dovoljno novaca u budžetu’

Visina porodiljske naknade u Federaciji Bosne i Hercegovine nije ujednačena u svim kantonima. Dok u Kantonu Sarajevo, Bosansko-podrinjskom, Tuzlanskom i Zeničko-dobojskom porodiljske naknade iznose oko 1.000 KM, u ostalim kantonima one su znatno manje.

U Unsko-sanskom kantonu porodiljska naknada iznosi 55 posto najniže plaće u Federaciji, a što konkretno iznosi 327,80 KM, a isplaćuje se u trajanju od 12 mjeseci.

Kako je kazao ministar zdravstva i socijalne politike USK Muris Halkić, drže se Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom koji je usvojila Vlada FBiH.

 

– Mi pripremamo budžet za narednu godinu, mislim da mi nemamo dovoljno novaca u budžetu da mi to možemo tako finansirati. Druga stvar, mi ćemo sad podijeliti Ministarstvo, bit će odvojeno zdravstvo i socijalna politika. Ne znam šta će novi ministar – govori Halkić.

Realno gledajući, dodaje on, nemaju dovoljno sredstava da iznesu povećanje.

– Hvala Bogu, imamo porast broja porodilja. Sada imamo problem oko isplata jer u budžetu nije planirano toliko i moramo raditi rebalans. Uglavnom, nema naznaka ni indicija da će biti povećanja – zaključuje Halkić.

Ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Milenko Bevanda kratko je kazao kako će rješavati stvari u skladu sa mogućnostima.

– Još je prerano, mi smo premalo tu. Ja još snimam situaciju. Ja sazivam službe, prikupljam informacije. Sve što bude na korist našim pacijentima, ja ću sigurno staviti na dnevni red – naveo je ministar.

Novčana pomoć nezaposlenoj porodilji u Hercegovačko-neretvanskom kantonu iznosi 400 KM mjesečno, a isplaćuje se 12 mjeseci. Također, porodilja dobije i jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta u iznosu 400 KM.

Kako nam je rekao ministar zdravstva i socijalne politike Posavskog kantona Damir Živković, naknada za porodilje isplaćuje se u iznosu 400 KM mjesečno u trajanju od 12 mjeseci. Pitali smo ga planiraju li povećanje ove naknade.

– Da, u pripremi imamo nešto. Vidjet ćemo kako će nam proći budžet za iduću godinu, pa ćemo onda znati konkretno – odgovorio nam je Živković.

I ministra zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona Antu Matića pitali smo je li u planu povećanje porodiljskih naknada u ovom kantonu, gdje porodilje primaju novčanu pomoć u visini 55 posto minimalne plaće u FBiH.

– Ne znam, mislim da nije. One su trenutno vezane za prosječnu plaću. Ovi drugi kantoni koji su išli na te iznose su u debelim deficitima i ne znaju sad kako će izaći iz toga. Mislim da je to slučaj u ZDK. Kada nešto daješ nekom pravo, moraš biti oprezan koliko daješ. Treba biti odgovoran – kaže Matić.

Matić dodaje kako ne može za sada ništa još reći na ovu temu.

– Vidjet ćemo koliko bude budžet dozvoljavao da sve osobe koje ostvaruju neka prava preko Vlade, gledat ćemo da ugradimo, da pokušamo što bolje zaštititi sve skupine – zaključuje on.

Nastavi čitati

Najčitanije