Oznaka: porez

SPORTSKE KLADIONICE NAJPROFITABILNIJE KOMPANIJE U NAŠOJ ZEMLJI

SPORTSKE KLADIONICE NAJPROFITABILNIJE KOMPANIJE U NAŠOJ ZEMLJI

BiH
Građani FBiH su samo u posljednje tri godine na sportsku kladionicu i klađenje potrošili gotovo pet milijardi maraka. Svake godine se obaraju rekordi pa je tako u 2018. godini, prema podacima Porezne uprave FBiH, u te svrhe potrošeno 1.720.000.000 maraka čak 81,4 miliona maraka više nego u 2017. godini. Radi se o iznosu kojeg su igrači uplatili u 13 privrednih društava koja obavljaju djelatnost priređivanja igara na sreću. Dvanaest ih je u privatnom vlasništvu, jedno u državnom, a prema broju njihovih uplatnih mjesta, nešto više od 3.200, BiH je rekorder u Evropi. U USK djeluje značajan broj kladionica od kojih ni jedna nema sjedište u Krajini. One u svom poslovanju, imaju obaveze po osnovu komunalnih taksi, poreza i naknada. Njihov broj u Kantonu varira, od 10 do 12 s tim da 
Šta može BiH: Zatvoriti ili oporezovati kladionice

Šta može BiH: Zatvoriti ili oporezovati kladionice

BiH
S Novom godinom u Albaniji je stigla i ogromna, moglo bi se reći i radikalna zabrana. Premijer Edi Rama naredio je potpuno zatvaranje kladionica, pa je prvog dana 2019. ključ stavljen na oko 4.300 poslovnica. Prema statistikama, na jednu kladionicu dolazi 670 Albanaca, čime je ta država prva na Balkanu, a njeni građani trošili su 150 miliona eura okušavajući sreću u klađenju. Takvim statistikama Rama je odlučio stati ukraj. Ograničiti moć Albanske vlasti kladionice krive za siromaštvo, sitni kriminal i porodično nasilje. S druge strane, vlasti u Federaciji BiH kladionice do sada nisu uspjele svrstati kako treba ni u porezni sistem. Zbog ranijih pokušaja da se promijeni Zakon o igrama na sreću, vlast je u FBiH bila blokirana mjesecima. Stranke su se podijelile, na jednoj je str

Nestručnost pojedinaca u Poreskoj upravi,smatraju freelanceri

BiH
Ukoliko Poreska uprava Federacije Bosne i Hercegovine ne riješi na vrijeme pitanje poziva na uplatu poreza na dohodak obveznicima koji primaju uplate iz inostranstva, freelance zajednica navodi kako bi mogle biti pokrenute i sudske tužbe protiv ovog organa. Ovim pozivom, smatraju ekonomisti, nisu obuhvaćeni samo freelanceri, već svi koji primaju novac iz inostranstva, bez obzira radi li se o pomoći članu rodbine, prodaji vlastite imovine ili zaradi putem obavljenog posla. I dok vlast tvrdi suprotno, nezadovoljstvo građana raste, tim prije što su mnogi željeli platiti porez, ali im je Poreska uprava u ranijem periodu navela kako to nije dovoljno precizirano, a sada traži plaćanje za protekle tri godine. Nestručnost pojedinaca u Poreskoj upravi u Federaciji BiH, smatraju freelanceri, dovela

Od 2019. PDV će se prijavljivati isključivo elektronskim putem

BiH
Uprava za indirektno oporezivanje poziva sve porezne i akcizne obveznike u Bosni i Hercegovini, koji još uvijek nisu, da što prije podnesu zahtjev za registraciju za korištenje elektronskih usluga, prije svega elektronsko podnošenje PDV i akciznih prijava. Od početka 2019. godine svi porezni obveznici će morati isključivo elektronskim putem podnositi PDV i akcizne prijave, te neće postojati mogućnost dostavljanja prijava u papirnom obliku. S obzirom na činjenicu da je ostalo još samo pet mjeseci da svi porezni obveznici izvrše registraciju za elektoronsko podnošnje PDV i akciznih prijava, pozivamo iste da što prije podnesu zahtjev za registraciju putem E-PORTALA Uprave za indirektno oporezivanje.Podsjećamo, do kraja jula 2018. godine za elektronsku komunikaciju sa UIO registrovalo se 10 hi