– Tek u 2022. godini dobijen je izvještaj o djelomičnom utrošku sredstava (riječ je o četiri miliona KM za migrantsku krizu), a koje je Vlada Federacije BiH dodijelila 2019. godine USK. Radi se o tome da 630.000 još nije utrošeno. Šta je resorno ministarstvo finansija učinilo po tom pitanju? Stvara se dojam da se novac koji se dodjeljuje nižim nivoima ne pravda u zakonskom roku a svi znamo da se to mora učiniti u toku budžetske, odnosno, kalendarske godine – rekao je Rošić i dodaje:

– Moje pitanje je da li je je Federalno ministarstvo finansija tražilo dodatnu reviziju za utrošena sredstva i za ovaj dio koja nisu utrošena i da li je postupila finansijska policija po pitanju ovakvog bahatog odnosa prema javnim sredstvima. A od Vlade USK tražim izvještaj o utrošku sredstava dodijeljenih putem granta Fedracije BiH nižim nivoima vlasti u iznosu od 24.900.000 KM u 2020. godini i 2021. sa posebnim akcentom u koje svrhe i namjene su trošeni.